Zembla kraakt OM-topman Brouwer

In de uitzending van Zembla Officieren van justitie in de fout zagen we gisteren de bedreigde (althans: de zich als bedreigd gedragende) OM-topman Brouwer, die zich moest verantwoorden voor het knoeien van het OM, zoals het achterhouden van bewijs en het leveren van onvolledige dossiers, en het desondanks doorstromen van de betrokken officieren van justitie naar andere (meestal betere) functies.
Hij had hier hier geen verstandig woord op te zeggen, maar bleef volhouden dat er “interne sancties” voor deze missers waren (onzichtbaar voor Nederland minus het OM of misschien zelfs wel voor Nederland inclusief het OM). Hij was zeer defensief en geïrriteerd en maakte een bijzonder zwakke indruk.

Je zou verwachten dat er dan op teletekst en in de krant komt te staan: “Zembla kraakt OM-topman Brouwer”. Maar nee, deze media staan inmiddels al zo onder controle van het OM dat we in plaats daarvan zien verschijnen “OM-topman Brouwer kraakt onderzoek Zembla”. Brouwer zal na zijn zwakke optreden in Zembla wel gedacht hebben: “De aanval is de beste verdediging”.

1 thought on “Zembla kraakt OM-topman Brouwer Leave a comment

  1. Piet, het is dezelfde retoriek die we al jaren van Harm Brouwer kennen en synoniem is met het niet-magistratelijk optreden van het O.M. Als we de leden van de Tweede Kamer daarop wijzen, horen we weer de mantra ‘Trias Politica’ of ze doen er het zwijgen toe. De inconsistentie in de politiek t.a.v. de rechtsgang – bemoeien met gerechtelijke uitspraken en aan de andere kant de genoemde reactie bij het door de burger aangeven van een structurele fout in de rechtsgang – wordt het meest uitgedragen door de oud-officier van justitie Fred Teeven.
    De indruk is dat de Nederlandse rechtspraak aan het verloederen is, temeer daar de carrière van de ‘zwakke’ broeders bij het O.M. voorspoedig verloopt. Volgens Zembla wordt een aantal van deze broeders ook nog rechter.
    Tja, een wijze raad is wel op zijn plaats.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s