“Die mensen hebben er voor geleerd”

Misschien ook de filosofe Désanne van Brederode in het boekenprogramma van Wim Brands gezien en beluisterd in een interview n.a.v. haar boek “Door mijn schuld”? In dit boekenprogramma legde “onze” filosofe het nog eens allemaal aan de kijker uit: hoe het kwam dat mensen in de onschuld van Louwes geloven. Voor wie het niet heeft gezien, zie: Désanne van Brederode over haar boek “Door mijn schuld”.

In de eerste plaats, van die mensen als Louwes en zijn vrouw “die in een gewoon rijtjeshuis wonen”, daar voel je natuurlijk onwillekeurig sympathie voor (aldus Désanne van Brederode, die waarschijnlijk zelf niet in zo’n huis woont, dus voor haar hoeven “we” geen sympathie te voelen, gelukkig!). Verder over de rechters: “die mensen hebben er voor geleerd”, dus wie zijn “wij”, dat we daar kritiek op hebben! Zijn rechters getraind in het interpreteren van DNA materiaal? Dit is één van de vele vragen die bij zo’n bewering natuurlijk onmiddellijk opdoemen.

En ze begrijpt het ook allemaal best hoor, ook van Maurice de Hond, wiens ouders onschuldig zijn weggevoerd in de oorlog; daardoor gelooft hij ook in de onschuld van Louwes, volgens haar. Een perfect voorbeeld van kijken naar antecendenten in plaats van argumenten bij Désanne van Brederode, waar rechters +OM ook zo sterk in kunnen zijn. Het was allemaal zo verschrikkelijk dom en ergerlijk dat ik ben opgehouden met hiernaar te kijken en luisteren, hoewel ik dat i.h.a. wel tot het bittere einde volhoud. En Wim Brands gaf totaal geen tegengas, wat mij ook wel teleurstelde. In het begin van het gesprek memoreerde hij trouwens ook nog even dat minister Hirsch Ballin en misdaadverslaggever Peter (R.!) de Vries vleiende teksten op de achterflap hebben geschreven. Nou, dan moet het wel een heel goed boek zijn, natuurlijk!

Voor verdere informatie over Désanne van Brederode en de “uitbreiding van haar katholieke geloof in het hiernamaals met geloof in karma en reïncarnatie”, zie bijv.: Het wijwater van Désanne van Brederode. Hierin ook de aardige uitspraak van Jaap van Heerden: “In mijn vorig leven geloofde ik in reïncarnatie, maar nu niet meer”. Deze geloven van Désanne van Brederode zijn dus kennelijk inmiddels uitgebreid met nog een geloof: het geloof in de schuld van Louwes.

3 thoughts on ““Die mensen hebben er voor geleerd” Leave a comment

 1. Ik heb deze uitzending n.a.v. uw commentaar bekeken. Inderdaad zijn de interviews met Maurice de Hond, Ernest Louwes en Joost Niemöller in dit programma uitermate boeiend. Kennelijk hebben Bas Haan, Peter R. de Vries en de avocaat van Michael de Jong een interview geweigerd. Het Louwes dwingen bijbelse teksten voor te lezen, in de wetenschap dat hij niet gelovig is (ook de interviewer behandelde Louwes hiermee eigenlijk als een vogelvrije, net als Pauw en Witteman en Andries Knevel dat al eerder hadden gedaan), vond ik enigszins op de rand en het hele kader waarin dit programma gepresenteerd werd sprak mij totaal niet aan. Niettemin waren de interviews zeer verhelderend. De opmerkingen over het bellen, het zg. financiële motief (dat zelfs niet gebruikt is door het hof van Den Bosch, zoals Louwes al terecht opmerkte in de uitzending van Pauw en Witteman) en nog wat van die dingen aan het eind waren echter niet up to date. Er is in deze kolommen al eerder over deze onjuiste informatie (die ook gedeeltelijk in het boek van Bas Haan voorkomt) gesproken, zie: Een tweede gesprek van Jan en Willem.

 2. Voor mij was de verdeling van de royalties voor het schrijven van het boek “De Ontvoering” van Alfred Heineken door Peter R. de Vries opmerkelijk.
  Drie kwart gaat/ging naar de ontvoerder Cor van Hout. Wel via een constructie zodat Alfred Heineken er niet achter kon komen. Peter R. houdt meerdere agenda’s erop na. Zou Job Cohen dezelfde uitspraak doen over Peter’s houding bij de begrafenis van Cor van Hout, als hij dat had geweten?
  Peter mag vaak, soms te vaak in dossiers van OM en politie kijken, mogelijk om opsporingsmethoden te gebruiken, die voor de politie verboden zijn.
  Zou hier de linker de rechter hand wassen, in beider voordeel? Het lijkt erop dat dit het geval is bij de zaak Louwes waarin hij (Peter) ingeseind te lijkt zijn.
  Ik heb geen hoge hoed op van het OM en de politie. Peter bezoekt als onafhankelijk onderzoeker regelmatig de burelen van deze crimefighters.
  De Wallen kent ook zulk soort bezoeken. Magistratelijk is het niet.
  Désanne van Brederode houdt het in het zweverige. Haar mening is een soort middagopening, nog open voor een stichtelijke boodschap.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s