Lucia de Berk en de amateurstatistici (in Dutch)

Deze tekst, die geschreven werd in mei 2007 als een vertaling van de Engelstalige blog Lucia de Berk and the amateur statisticians, is vervangen door een recente blog (2009): Het Openbaar Ministerie contra de wetenschap in de Lucia de Berk zaak. Het OM heeft nu inmiddels openlijk toegegeven anti-wetenschappelijk te werk te willen gaan door een “forensisch criminalistische benadering” te willen stellen tegenover een “wetenschappelijk theoretische benadering”. Voor meer details, zie Het Openbaar Ministerie contra de wetenschap in de Lucia de Berk zaak

5 thoughts on “Lucia de Berk en de amateurstatistici (in Dutch) Leave a comment

 1. Prof, could you give an English version? It is too late for me to learn Dutch to read this article.

 2. Heel interessant!

  Ik kan mij ook een NRC-artikel herinneren, ik denk uit 2002 of 2003 waarin het statistisch “bewijs” in deze zaak met de grond gelijk werd gemaakt.

  O.a. met deze redenering: ‘de kans dat het tel.nr van het nrc … – …….. [ nr dus , heb het ff n iet bij de hand ] is, is heel klein.
  Toch is het niet onwaarschijnlijk dat [ hier nr ] het tel nr van de NRC is.

  Kent u het stuk?

  Groeten, renzo Verwer

 3. Ik weet niet op welk NRC artikel hier wordt gedoeld. Maar de NRC heeft een nogal suboptimale berichtgeving over de zaak, om het zacht uit te drukken (zie hieronder).

  Verder: helaas is het beroep van statisticus niet beschermd. Anders zou Henk Elffers ongetwijfeld voor een tuchtraad hebben moeten verschijnen, zeker na zijn uitspraak: “Geacht Hof, het is geen toeval. De rest is aan u”. Nu is hij echter onlangs hoogleraar aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit geworden en kan hij doorgaan met artikelen in de NRC te schrijven, waarin hij beweert dat “Statistiek er nu niet meer toe doet”, zie: Professor Elffers neemt het op tegen de 80 hoogleraren.

  Zoals prof. Dawid (hoogleraar statistiek, Cambridge University, UK) stelde in de NOVA uitzending waar ook prof. DasGupta een vernietigend oordeel over het digoxine argument gaf:

  “He made very big mistakes. He was not sufficiently professional to ask where the data came from and how accurate the data were. Even granted the data were accurate, he did some statistical calculations of a very simplistic nature, based on very simple and unrealistic assumptions. Even granted these assumptions, he had no idea how to interpret the numbers he got”.

  Misschien vormt dit oordeel over de competentie van Henk Elffers als statisticus (dat ook in Professor Elffers neemt het op tegen de 80 hoogleraren geciteerd wordt) geen belemmering voor het hoogleraar worden van Henk Elffers aan de juridische faculteit van de Vrije Universiteit. Maar het zou wel een belemmering moeten vormen voor het optreden als statistisch expert in een rechtzaak en het vasthouden van juridische zijde aan het kwalificeren van Henk Elffers als statistisch deskundige.
  Met de tweede zogenaamde statisticus, die collega van Henk Elffers was aan de juridische faculteit van de Erasmus Universiteit, Prof. Mr. Richard de Mulder, zie bijv. in het hieronder genoemde artikel in de NRC van Joke Mat: “Een tweede statisticus, opgeroepen door de rechtbank, bevestigde dit.”, is het al niet beter gesteld.

  De NRC lijkt zich trouwens te specialiseren in onjuiste en tendentieuze berichtgeving over deze zaak. De link naar het artikel van Joke Mat, dat voorkomt in het overzicht dat de NRC biedt aan artikelen over deze zaak, en dat verscheen op 25 maart 2003 en gewijzigd werd op 5 november 2007, is: Lucia laadde verdenkingen zelf op zich. Voor de volledigheid komen hier nog wat opmerkelijke uitspraken in het artikel van Joke Mat binnen welke context bovenvermelde uitspraak over de “tweede statisticus” voorkwam:
  “Meer succes boekte het OM met een statisticus. Deze berekende dat de kans dat De B. bij toeval betrokken was bij alle sterfgevallen die zich tussen 1997 en 2001 tijdens haar diensten voordeden, 1 op de 342 miljoen bedroeg. Een tweede statisticus, opgeroepen door de rechtbank, bevestigde dit. Geen bewijs van schuld, stelt de rechtbank, maar wel een belangrijke aanwijzing.” Opmerkelijk is hier ook weer, denkend aan beweringen als “Statistiek heeft geen rol gespeeld”: “Geen bewijs van schuld, stelt de rechtbank, maar wel een belangrijke aanwijzing.” Die “tweede statisticus, opgeroepen door de rechtbank” was Prof. Mr. Richard de Mulder, zie hierboven. Hij is jurist en heeft tevens een graad in “Business administration”. Het is niet duidelijk waarom hij als “statisticus” wordt aangeduid.

 4. Zelfs de vermaarde advocaat Spong maakte laatst een absurde opmerking over kansberekening in het kader van een zaak van een HIV-besmette man, die zijn vriendin besmet had. De Hoge Raad heeft zich ook al door statistisch materiaal in de luren laten leggen in de zelfde zaak. Treurig!
  Juristen moeten ook eens inzien dat zij de leken zijn op sommige terreinen en de pose van ‘alles-weter’ laten varen.
  Anders blijven zij verkeerde conclusies trekken en vermijdbaar leed toebrengen aan onschuldigen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s