Ernest Louwes, Andries Knevel en Paul Witteman

Gisteren heb ik via internet even gekeken naar “De wereld draait door” van 14 mei jl., waarin een gesprek met Andries Knevel en Paul Witteman. Pauw en Witteman verdwijnen even van de buis en wat krijgen we er voor in de plaats: de EO-man Andries Knevel, die trouwens ook in een duo zal optreden als ik het goed begreep.

Ik had me in een vorig stukje Ernest Louwes en de media al verbaasd over de onbeschaamde manier waarop Pauw en Witteman Ernest Louwes in hun uitzending attaqueerden en (veroordelende) rechter aan het spelen waren.

Witteman gaf nu in “De wereld draait door” toelichting: “Wij kozen voor de harde aanpak, want ik ben er van overtuigd dat hij schuldig is”. Op de vraag waarom hij zo overtuigd was, antwoordde hij dat het DNA bewijs hem overtuigd had. Dus hij vond dat ze daar in de Pauw en Witteman show best rechtertje mochten spelen. Hij had het zelfs over de “brutaliteit” van Louwes om te ontkennen dat hij schuldig was (“verdomd brutaal”). Lucia de Berk was ook al zo brutaal om te zeggen dat ze het niet gedaan had en Kees Borsboom, die ten onrechte veroordeeld werd voor de Schiedammer parkmoord, zie Schiedamse parkmoord en “Onmiskenbare fouten” in Schiedammer moordzaak, was eveneens zo “verdomd brutaal” om na zijn aanvankelijke valse bekentenis steeds vol te houden dat hij onschuldig was.

Louwes heeft dus volgens Witteman niet het recht om te zeggen dat hij onschuldig is. “Verdomd brutaal” van Witteman, is het niet? Het gedrag van deze presentatoren (ook dat van Knevel trouwens, die Louwes m.i. ook op een bijzonder onbeschaamde manier heeft geïnterviewd), doet denken aan een publieke lynching in het wilde westen.

Als nu eens zou blijken dat Louwes niet schuldig is, hoe gaat rechtertje Witteman zich hier dan uitpraten? Hij zal waarschijnlijk zeggen: “Ja, ik dacht nu eenmaal dat hij wel schuldig was” of zoiets, alsof daarmee dit soort gedrag kan worden goedgepraat. Ik zei het al in Ernest Louwes en de media: volgens mij (maar zeker niet alleen volgens mij) is het “DNA bewijs”, waar Witteman van rept, boterzacht. Ik ben geneigd Louwes de “benefit of the doubt” te gunnen. Maar de elkaar napratende journalisten en media-mensen willen hem om mij onduidelijke redenen die “benefit of the doubt” niet gunnen (gezagsgetrouwheid, de wens elkaar na te praten, de wens justitie te vriend te houden, de wens NOVA medewerker Bas Haan niet af te vallen? Dus misschien het sluiten der rijen, waar juristen, politie en OM in dit geval ook zo mee bezig zijn, getuige ook weer een recente publicatie in het Nederlands Juristenblad van het lid van de hoge raad, Marc Loth? Voor dit laatste, zie hieronder; een uitvoeriger bespreking wordt gegeven in: De slapende rechter en Wat is een argument?).

Joost Niemöller merkt in zijn stukje Pers faalt bij Deventer moordzaak op:

Veelzeggend was de laatste zin van het verslagje dat in Trouw stond over de persconferentie die Louwes hield bij de doop van zijn boek:
“Toen de organisator van de persconferentie tot besluit vroeg of er nog vragen waren, stak geen enkele journalist zijn hand op.”
Vragen? Geen vragen.

En verder merkt hij op: “Er is inderdaad een kwaliteitsverschil tussen de kranten en het internet. Het internet is namelijk in deze zaak mijlen verheven boven de slordige, onverschillige, kritiekloze wijze waarop de kranten De Deventer Moordzaak naar de lezer hebben gelepeld.”
We kunnen hier nog aan toevoegen: en ook mijlen ver verheven boven de manier waarop voor rechter spelende commentatoren, zoals Pauw en Witteman, Louwes op de televisie behandelen.

De manier waarop het artikel in het Nederlands Juristenblad van Marc Loth, “Slapende rechters of dwalende deskundigen?”, meteen weer gezagsgetrouw werd besproken door Folkert Jensma, juridisch redacteur van de NRC, in Mislukt boek zet rechters in kwaad daglicht, is een treffende illustratie van het kritiekloos aan de leiband lopen waar Niemöller het over heeft. Gelukkig geven -sommige- discussianten op deze NRC Weblog wat tegengas op dit slappe artikel en wijzen terecht op het ontbreken van argumenten in de aanval van Marc Loth op de auteurs van het boek De slapende rechter. Na 15 commentaren begint Folkert Jensma zich in een eigen commentaar 16 echter iets genuanceerder uit te drukken, waarbij hij opmerkt: “In het stukje hierboven geef ik alleen een journalistieke samenvatting van een publicatie in het NJB.”
Waarop echter (de mij onbekende) A. Hendriks in zijn commentaar 17 volkomen terecht antwoordt:

“Mr F.E. Jensma (hierboven nummer 16) speelt de van de prins geen kwaad bewuste en vermoorde onschuld, wijst op zijn waardevrije rol als doorgever van boodschappen en spaart zo de kool en de geit.
Hij gaat geheel voorbij aan de kern van mijn kritiek en die is dat wat betreft de onderhavige problematiek de pers in diepe lethargie verzonken is en de serieuze onderzoeksjournalistiek definitief ter ziele.
Zijn zouteloze begin van de bespreking van “De slapende rechter” had, nadat de journalist de inhoud diepgaand had gecheckt en bestudeerd, niet moeten luiden: “Als rechtspsycholoog W.A. Wagenaar gelijk heeft, staat het er met de strafrechtspraak in Nederland droevig voor.”, maar iets als “Nu men niet anders kan doen dan vaststellen dat rechtspsycholoog W.A. Wagenaar gelijk heeft, staat het er met de strafrechtspraak in Nederland droevig voor.”
Misplaatste apologeten aan het woord laten kan de problematiek alleen maar verergeren.”
Meer details over het artikel van Marc Loth worden gegeven in: De slapende rechter.

Naschrift (17-5-09). Ik heb hier boven Joost Niemöller geciteerd, die zegt: “Het internet is namelijk in deze zaak mijlen verheven boven de slordige, onverschillige, kritiekloze wijze waarop de kranten De Deventer Moordzaak naar de lezer hebben gelepeld.”
Deze bewering kan echter niet gelden voor de bijzonder onfrisse anonieme internet site ErnestLouwes.weblog-nl (Murder… she wrote), waarop ik inmiddels al als “Louwesiaan” ben gekwalificeerd door één van de vele schreeuwerige discussianten die hier kennelijk “out for the blood of Louwes and everyone who dares to doubt his guilt” zijn.
Op al deze mensen zijn misschien net als op Witteman de bekende dichtregels van Kloos van toepassing die door H.J. Vonk worden geciteerd in de rode god:

“Ik ben een god in ‘t diepst van mijn gedachten
en zit in ‘t binnenst van mijn ziel ten troon”.

24 thoughts on “Ernest Louwes, Andries Knevel en Paul Witteman Leave a comment

 1. Ik ben meer en meer tot de conclusie gekomen dat je de wereld niet in fysische, juridische, mathematische, etc, wereld als benadering van de werkelijke/feitelijke wereld in moet delen, maar in die van achtergronden en haar bevolkingen.
  Dus meer in de fascistische, religieuze en humanistische wereld. De fysische, juridische, mathematische, etc geven de grenzen aan van hun wereld.
  S. Dresden, oud-voorzitter van de KNAW, gaf die grenzen duidelijk in het boekje ‘Vervolging, vernietiging, literatuur’ met het veel gehanteerde gezegde :’Is het werkelijk waar?’ aan.

  Wat de denkwereld van Pauw, Witteman en Knevel betreft, denk ik dat zij in de fascistische wereld horen.
  De eerste twee zullen denken, wij horen in de humanistische wereld en Knevel zal vinden dat hij zich in de religieuze wereld bevindt.
  Knevel heeft nog een sprongetje gewaagd, door sluiks het Darwinisme te omarmen – de wereld werd niet in 7 dagen geschapen. Maar hij werd door de EO fluks teruggefloten.
  Dat deze indeling niet zo vreemd is laat de film Una giornata particolare met Sophia Loren en Marcello Mastrioianni zien (gekregen van de NRC bij haar promotie van de serie Italiaanse Magistralen).
  Hier is duidelijk de botsing tussen die 2 werelden (humanistische en fascistische) te zien.
  De aanval van de Trouwse journalist op Metta in het programma ‘De leugen regeert’ was er een van een straatschoffie en is gelijk aan die waar Piet nu over schrijft. Het is een aanval gelanceerd uit de fascistische wereld (het denkraam van de Trouwse journalist wordt niet begrensd door de feitelijke/werkelijke wereld).
  Dat was ook de reden dat Metta geen voldoende weerwoord kon geven: The gentle can never beat the street.

 2. Er is een theorie dat Louwes gewoon het slachtoffer is van de Honds verraad aan de PvdA(fgunst), hij is nu een beetje rechts-populistisch geworden (is mij verteld). Daarom moesten wij intellectuelen niets met hem te maken hebben, want dan luisteren ze niet meer naar ons. Het gaat mij echter om de feiten die de Hond boven water heeft gekregen en ook om het feit dat Louwes nooit veroordeeld had mogen worden. Inderdaad: het DNA bewijs is bewijs van ongeveer niets behalve van domheid van juristen en van rechtertje spelen van niet gekwalificeerde NFI assistenten.

 3. http://forum.deventermoordzaak.com/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=1094

  —– Original Message —–
  From: Wim Dankbaar
  To: Paul Witteman
  Cc: Jeroen Pauw
  Sent: Friday, May 15, 2009 9:53 AM
  Subject: Witteman in de DWDD

  http://dmz.homelinux.net/av/090514_dwdd.asf

  Paul, Kom nu toch eens langs aan de Ruysdaelweg 14. Dan spijker ik je bij over de misdaden van de rechterlijke macht in de Deventer Moordzaak, en doe jij voortaan hopelijk wat meer verantwoorde uitspraken.

  Je zegt dat als je ervan uitgaat dat Louwes het gedaan heeft, het bijzonder brutaal is om je onschuld te bepleiten voor een miljoenenpubliek.

  Punt 1) Waarom geef je hem dan wel als eerste die gelegenheid?

  Punt 2) Moet een goede journalist zich niet ook kunnen inleven in het andere standpunt?

  Dan wordt het namelijk zo:

  – Als ik veroordeeld ben voor een moord die ik niet heb gepleegd, dan zou ik dat ook van de daken schreeuwen voor een zo groot mogelijk publiek.
  Doet de klusjesman dat ook? Of doet hij dat alleen bij Basje Haan van Nova? Vraag hem ook eens of hij live bij jullie wil komen zitten. O ja, da’s waar ook, had je al gedaan, we kennen het antwoord al…..

  – Als de klusjesman het heeft gedaan dan is hij verdomd (permettez le mot) brutaal om zijn onschuld te bepleiten voor een miljoenenpubliek, terwijl er gewoon iemand VERMOORD is (namelijk zijn pleegmoeder), een heel aardige mevrouw die nog allerlei leuke dingen in het leven wilde doen, en met gruwelijke messteken om het leven is gebracht.

  – Als de klusjesman het heeft gedaan, dan kan ik me geen grotere schoft voorstellen, want dan heeft hij een onschuldige Louwes er willens en wetens voor laten opdraaien. Misschien vind ik dat nog wel een erger dan die moord zelf. Dat zou wat mij betreft de meest schandalige gerechtelijke dwaling ooit zijn.

  – Als de klusjesman het heeft gedaan, dan moet ik me eigenlijk schamen dat ik de verkeerde man nog verder de grond in probeer te trappen. Minimaal ben ik dan aan mezelf verplicht om me te verdiepen in de zaak en tot een afgewogen oordeel te komen.

  Dan nog een tip: Nodig Van Hertum en Buruma of Crombag uit om te praten over dit vonnis:

  http://www.stopkindersex.com/?p=7258

  Wordt gegarandeerd een mooie aflevering!

  Dat je Brouwer niet wilt confronteren met zijn misdadige hypocrisie, daar heb ik me zo langzamerhand wel bij neergelegd:

  http://forum.deventermoordzaak.com/phpBB3/viewtopic.php?f=1&t=1079

  Mvg

  Wim

 4. @Wim Dankbaar

  Ja als de klusjesman….
  Maar ja, het was Ernest (bewezen en veroordeeld) en hij probeerde de schuld in de schoenen van “de klusjesman” te schuiven. Een heel ander verhaal dus. Helaas voor jouw standpunt.

 5. Opmerkelijk is de stelligheid waarmee de tegenstanders van Louwes zich uitdrukken, zoals ook weer in bovenstaand commentaar. Stelliger dan mensen zoals ik die kanttekeningen zetten bij de manier waarop dit allemaal gaat, en zelfs stelliger dan Louwes zelf, die, gevraagd (door Knevel) of de “klusjesman” het volgens hem gedaan had, antwoordde: “Ik weet het niet”, in directe tegenspraak met bovenstaand commentaar van Nederlandisziek. Ook moet worden opgemerkt dat Ernest Louwes inderdaad veroordeeld is (aanvankelijk op een mes, waarvan later bleek dat het niet het moordwapen kon zijn), maar dat we nog steeds niet kunnen zeggen: “bewezen” (op grond van het DNA argument).

 6. Natuurlijk zegt hij daar “ik weet het niet”, eerder had hij dat namelijk al wel gedaan via nep detective Maurice de Hond. Maar dat hield geen stand omdat hij beweerde dat het mes in het graf van de weduwe lag.
  Maurice de Hond heeft moedwillig het leven van Michael en vriendin kapot gemaakt. Een schande en dan ook nog die graftombe open maken, naar mijn mening grafschennis van de eerste orde.

  Verder Zijn gsm is uitgepeild op het adres in deventer terwijl hij zegt daar niet geweest te zijn.
  Bloedspatten en DNAsporen van louwens op de weduwe gevonden en van niemand anders
  Gevonden vingerafdruk, alleen weer van Ernest (stukje vergeten schoon te maken, kan gebeuren in het vuur van de strijd, maar helaas)
  Proberen een levensverzekering van 4 ton op te strijken
  en zo gaat het maar door. En dan zullen wet het nog maar niet hebben over zijn gebrekkige optreden bij pauw en witteman. Deze man is gewoon zonder twijfel 100% schuldig en iedereen die dat niet ziet is steke-blind.

  Deze moord is gepleegd met voorbedachte rade en hij had naar mijn mening levenslang moeten krijgen. In plaats daarvan heeft hij in deeltijd in de bak gezeten en op onze kosten rechten gestudeerd.
  Te gek voor woorden natuurlijk.

  1. Een betere illustratie van wat ik net zei in mijn commentaar 5 over de stelligheid waarmee de mensen die “out for the blood of Louwes” zijn zich uitdrukken had ik bijna niet kunnen geven. Verder lijkt mij dat we niet kunnen zeggen: “Wat Maurice de Hond zegt is wat Louwes zegt”, maar dat we hen voor zichzelf moeten laten spreken (als we tenminste nog naar enige objectiviteit willen streven).

  2. Het woord ‘uitgepeild’ in ‘zijn gsm is uitgepeild’ in commentaar 6 is onjuist en laat zien dat de poster niet op de hoogte is met de relevante technische details.

  3. @Nederlandisziek,

   Je doet je naam eer aan en levert meteen een mooie bijdrage.
   Het is alsof ik het flutboek van Basje Haan lees.
   Je bent niet echt op de hoogte van de feiten NisZ.
   Hekel aan Maurice? Of vriendje van MdJ? Of gewoon volgzaam?
   Lees eerst het boek van Ernest Louwes maar eens, en kijk vooral naar de verklaring van de bankmedewerkster, die staat zelf afgedrukt bij de fotootjes.

 7. Noemt het zoals je wilt pietg
  De aanhangers van deze moordenaar gaan letterlijk en figuurlijk over lijken.
  groetjes

 8. Op de website van Maurice de Hond doet Marcel 1 in postings verslag van zijn emailwisseling met Witteman. Daarin geeft Witteman toe het boek van Ernest Louwes niet eens gelezen te hebben, zélfs niet de stukken over het dna.
  Nou ja….wat moet je daar nog op zeggen? Is dat journalistiek?
  Witteman zegt dat hij geen tijd had om het te lezen. Ik zeg: Okee als je daar geen tijd voor wilt máken, dan moet je ook geen kritiek geven.

 9. @ Pim,

  De SNS bankmedewerkster verklaart dat Louwes zonder geld te storten is weggegaan.
  In Mijn Eigen Verhaal suggereert Louwes dat hij hoge nood had het geld te storten en dit dan ook direkt heeft gedaan.

  In werkelijkheid beschikte Louwes al een paar dagen over de sleutel van de kluis in Deventer waarin het cash geld zat.

  1. Opmerkelijk is dat de sites op internet, waar mensen die kennelijk enorm gebeten zijn op Louwes en Maurice de Hond zich verzamelen, anoniem zijn. Dat was zo voor de site met de misleidende titel ernestlouwes.web-log.nl, waar recent ook nog en passant allerlei insinuaties in de richting van Metta de Noo te vinden waren, en nu ook weer voor de hier boven genoemde site. Ik zag dat dit verdedigd werd op ernestlouwes.web-log.nl door te zeggen: “Wij worden bedreigd”. Moeten we dit geloven? Het lijkt me van niet. Wat hebben deze mensen te vrezen? Ze verdedigen de rechterlijke beslissingen door dik en dun. Heel anders is dat met mensen als Metta de Noo, die zich keren tegen rechterlijke beslissingen. Die hebben wel degelijk van alles te vrezen, zoals Metta de Noo en haar broer Ton Derksen hebben kunnen ervaren. Maar de laatsten strijden desondanks met open vizier.

 10. De mensen die Louwes schuldig achten zien enkele dingen over het hoofd. Louwes had alle gelegenheid om de moord goed voor te bereiden toen hij eenmaal benoemd was als executeur testamentair. Echter, op geen enkel punt valt hij daarop te betrappen, in tegendeel. Als hij werkelijk de moordenaar zou zijn moet er sprake zijn van een motief in de sfeer van geldelijk gewin. Heeft Louwes ook maar iets gedaan om te bewerkstelligen dat hij een deel van de Wittenbergmiljoenen ONGEMERKT naar zich toe kon halen? We kunnen toch die op zijn eigen naam geopende beheerrekening moeilijk als een gedegen stukje voorbereiding beschouwen.
  Had hij van tevoren een sterk alibi bedacht? Ook al niet.Dat hem vanwege die file een aardig alibi in de schoot zou worden geworpen kon hij niet weten.
  En neem alleen maar het feit dat hij op goed geluk vanuit Utrecht naar Deventer is gereden, zonder enige zekerheid dat zijn slachtoffer thuis zou zijn, geen visite zou hebben of bereid zou zijn hem te ontvangen. Een simpel telefoontje vanuit Utrecht had kunnen volstaan om zich die zekerheid te verschaffen. En dat telefoongesprek van zestien seconden zou vanuit Deventer gevoerd zijn om mevrouw Wittenberg van zijn komst te verwittigen?
  Allereerst zou Louwes, gelet op de goede manieren waar mevrouw Wittenberg prijs op stelde, zijn komst zeker ruim tevoren hebben aangekondigd, bijv. vanuit Utrecht of, beter nog, via een geagendeerde afspraak. Onaangekondigd even langs komen valt niet binnen die goede manieren. Maar zelfs als Louwes, uit pure moordlust wellicht, dat allemaal even was vergeten, dan nog klopt er iets niet. Mevrouw Wittenberg zou hem zeker om tekst en uitleg voor zijn onverwachte bezoek hebben gevraagd, waardoor het gesprek zeker aanzienlijk langer dan zestien seconden zou hebben geduurd.
  Ergo, het gesprek werd niet vanuit Deventer gevoerd en diende uitsluitend om het die ochtend besproken bedrag door te geven.

  1. Ik heb even gekeken op de link die u geeft en tref daar inderdaad weer iets aan dat ik boven zelf al even aan de orde stelde: de irritatie over het feit dat veel van de Maurice de Hond en Louwes “bashers” (waaronder u zelf) anoniem opereren, mogelijk zelfs onder verschillende namen. Dat men zich dan afvraagt wie schuilgaat achter de anonieme persoon die vindt dat “de club van Maurice de Hond en Louwes een criminele organisatie is”, tja, dat kan ik me eigenlijk wel begrijpen.

 11. Lizzy schreef: Persoonlijk heb ik het gevoel dat de club van Maurice de Hond en Louwes een criminele organisatie is.

  Een persoonlijk gevoel is een persoonlijk gevoel, niet meer dan dat!

  @Lizzy, ik heb ook even gekeken bij BOUblog en twee postings viel mij direkt op.

  1ste posting van jouw hand!lizzy
  28 april 2009 om 10:41
  Was Prof. Ton Derksen ervan op de hoogte dat Louwes pas maanden later werd opgepakt en dat dit een reden kan zijn dat de TA gegevens niet zijn opgevraagd?
  Weet Prof. Ton Derksen dat Louwes in zijn eerste verklaring helemaal niet over een file sprak: dit is pas veel later in het verhaal ingepast.

  Maar dan zap ik even naar de DMZ en wat lees ik daar tot mijn stomme verbazing?

  Beste Forum lezers,

  Het volgende wil ik even kwijt:

  1e: TA gegevens, deze zijn ten tijde van het onderzoek door de Politie van Deventer wel degelijk voorhanden geweest bij KPN, de TA gegevens werden gebruikt voor het optimalizeren van het GSM netwerk. Deze worden nl. maandenlang bewaard, dat is een gebruikelijke procedure omdat het optimalizeren van een GSM netwerk constant noodzakelijk is en zeker in die periode gezien de dagelijkse bouw en implementatie van de GSM opstelpunten.
  Ten tijde van de terecht zittingen in Den Bosch is er door ons zelfs bij KPN nog onderzoek naar gedaan maar de medewerking van de KPN was uiterst terughoudend. Een opdracht tot verder onderzoek is zelfs door de OvJ verstrekt aan ons om de medewerking van de KPN te af te dwingen, helaas was het niet mogelijk om de bewuste TA gegevens boven water te krijgen. Deze hadden zeker aangetoond of E.L. al dan niet in Deventer aanweizig was ten tijde van het bewuste telefoontje op donderdag avond.

  2e: In diverse reacties zie ik dat verschillende personen opmerken dat er geen lijst aanwezig was van de Call Detail Reports van die bewuste dag van het telefoontje van E.L. naar de Weduwe Wittenberg. Dit is niet waar, die bewuste gegevens zijn aan ons al uitgereikt door het Advocaten Bureau Anker & Anker op het momentdat dat ons werd verzocht om nader onderzoek te doen. Deze lijst heeft aangetoond dat E.L. op de bewuste donderdag avond wel degelijk een gesprek heeft gevoerd met de 14501.

  3e: Ons onderzoek heeft ook aangetoond dat er op de bewuste dag van het telefoontje wel degelijk omstandigheden van natuurlijke aard aanwezig waren tentijde van het bewuste gesprek en het wel degelijk mogelijk was dat, gezien de positie van E.L., zoals hij altijd heeft volgehouden, op de A28 tussen ‘t Harde en Zwolle, dit bewuste telefoontje kon worden gedragen door de 14501 in Deventer. Van belang is hierbij wel op te merken dat het mogelijk was dat een identiteit verwisseling tijdelijk tussen de 14801 en de 14501, vanwege een reparatie op die bewuste dag, een mogelijke rol kan hebben gespeeld. Dit is eveneens diverse keren aangegeven door een andere GSM deskundige die ten tijde van het onderzoek in deze zaak betrokken was.
  Dat er natuurlijke omstandigheden destijds aanwezig waren is ook door een wetenschappelijk instituut in Amerika die hiernaar dagelijks onderzoek doet, aangetoond.

  4e: Gezien de lange tijd dat ik betrokken was bij het onderzoek naar alle omstandigheden van het bewuste telefoontje, de persoonlijke gesprekken die wij hebben gehad met E.L., zelfs in de inrichting in Lelystad waar hij tijdelijk was gehuisvest door de Nederlandse Overheid, de vele gesprekken die wij hebben gehad met verschillende betrokkenen in deze zaak, het onderzoek dat wij hebben gedaan in Arnhem op de locatie waar M.d.J. een zogenaamde magneetstrip zou hebben gekocht en verschillende gesprekken die wij hebben gehad met een van zijn voormalige vriendinnen en haar verklaringen die zij in de aanwezigheid van andere heeft afgegeven, geven mij nog steeds de overtuiging dat E.L. niet de dader is.

  Botswana, Gaborone,
  J.J.R. Heinen

  Om vervolgens toch maar even terug te keren naar het blog van BOU, en wat schrijft ene Lizzy?

  lizzy
  28 april 2009 om 13:46
  Mevrouw Bou,

  Ik spelde uw naam verkeerd, mijn excuses daarvoor.
  Verder WIL IK U er op wijzen dat Prof. Derksen een wetenschapsfilosoof is. Een wetenschapsfisosoof is niet in de positie een oordeel te vellen over door wetenschappers op hun eigen terrein vastgestelde feiten.

  en….die is nog het leukste omdat Lizzy, die zogenaamd goed ingelezen is, de verantwoording ineens bij Michael legt. Geschreven door Lizzy op BouBlog: het handschrift van Louwes lijkt veel meer op het handschrift van het tuinbriefje dan het handschrift van MdJ. LAAT DIT EVEN GOED TOT JULLIE DOORDRINGEN. Wie heeft ooit een handgeschreven tekst van MDJ op internet gezien en dat kunnen vergelijken met de tuinbriefjes????

  En daarmee, beste Amer -Meike- diskwalificeer je jezelf. Of krijg je nu eindelijk eens last van je geweten? Ben je bang dat je straks ontmaskerd gaat worden en leg je nu alvast viritueel een bodumpje van leugens neer, zodat je straks kunt zeggen “maar het staat er heus hoor! Ik ben echt niet de enige die zegt dat Michael die briefjes heeft geschreven.” Waarom zeg ik dat….omdat noch Louwes noch MDJ hebben meegewerkt aan een handschriftonderzoek! Denk even na voordat je domme dingen viritueel gaat beweren. MDJ is dyslectisch en welk, door MDJ zelf geschreven briefje, heb jij dan kunnen vergelijken met de beroemde tuinbriefjes alvorens je tot bovenstaande conclusie kwam? Ben daar toch zo benieuwd naar!

  Waarom was je trouwens niet aanwezig op Basjes zijn boekenbal? Zal ik het voor je invullen? Je advocaat en Michael wilde niet dat je nog zo’n uitglijer -mes ipv magneetstrip- zou maken en toen ben jij gaan nadenken over je eigen rol.

  Laat ik besluiten met:

  Een persoonlijk gevoel is een persoonlijk gevoel en niet meer dan dat!
  Dag Meike en heel veel succes met je persoonlijke gevoelens.

 12. Pietg,

  Merkwaardig en beschaafd dat het jarenlang op een middeleeuwse manier aan de schandpaal nagelen van een onschuldige door middel van leugens, verdraaiing en bedrog op dit blog niet vreemd wordt gevonden.
  Als mensen daar vervolgens tegenin gaan, noodgedwongen anoniem blijven en zich daarvoor bedienen van verschillende namen, is het ineens bashen.

  Vreemd rechtsvaardigheidsgevoel houden sommige mensen erop na. In deze link staat veel meer over het gedrag van de Louwesaanhang: dat is dan ook de reden dat mensen die hier niets mee te maken hebben en het niet fijn vinden dat er wordt opgeroepen door vrienden van Maurice de Hond om thuis langs te gaan om uitleg te vragen, tijdelijk stoppen en later onder een andere naam terugkomen.

  http://forum.fok.nl/topic/1111722/11/25

  1. De discussie n.a.v. mijn stukje over de manier waarop Louwes door Witteman en andere presentatoren behandeld wordt, begint een beetje uit de hand te lopen. Iedereen die met politie/OM + rechters/raadsheren in aanraking komt heeft recht op een fatsoenlijke behandeling door de media, onafhankelijk van de vraag of hij/zij schuldig is aan het ten laste gelegde. Die fatsoenlijke behandeling is Lucia de Berk niet ten deel gevallen, vanaf het begin van de hetze tegen haar, en valt Louwes nu ook weer niet ten deel, getuige de manier waarop hij door Pauw, Witteman en Knevel behandeld wordt. De persoon die zich Lizzy noemt en hierboven toegeeft anoniem blijven en het zich daarbij bedienen van verschillende namen gewoon te vinden, duidt “de club van Maurice de Hond en Louwes” aan als een “criminele organisatie” in commentaar 13. Ik zag dat tegen deze persoon op BOUblog al is gezegd dat bijdragen van dit type niet langer opgenomen zouden worden, en ik zeg nu hetzelfde. Laten we proberen een beetje niveau te houden in de discussie.

 13. @Pietg,

  Uw stelling: Iedereen die met politie/OM + rechters/raadsheren in aanraking komt heeft recht op een fatsoenlijke behandeling door de media, onafhankelijk van de vraag op hij/zij schuldig is aan het ten laste gelegde.

  Buiten het feit om dat ik ook vind dat iedereen fatsoenlijk behandeld dient te worden door die politie/OM + rechters/raadsheren, heb je hier wel een heel goed punt. Het jammerlijke is dat een verdachte met vele organisatie’s te maken krijgt alvorens hij/zij het schavot wordt ingeknikkerd, en dan kan er wel eens iets misgaan met het hanteren der fatsoensregels. Nog jammerlijker is dat diezelfde verdachte nergens terecht kan mocht hij/zij dat al kunnen/willen. Want ‘het kan je zaak schaden’ is al snel belangrijker dan het hanteren van fatsoensnormen.

  Zie hier de macht der machten.

  Was het niet meneer Louwes die een spreekverbod kreeg waar de media, in de persoon van Bas Haan, handig misbruik van maakten?

 14. Ik word momenteel gespamd door een aantal lieden die allemaal een min of meer gelijkluidende scheldpartij op deze site loslaten, maar zich verschillend noemen, bijv. nederlandisziek1 t/m nederlandisziek10, of vsasaasg, vsasaasgh, enz. Misschien is het ook wel steeds dezelfde persoon. Al deze scheldpartijen zijn afkomstig van (een) Louwes-hater(s) en richten zich tegen Wieteke die hier boven commentaar gaf. Een zin die ik steeds aantref is:
  “Wieteke leg je er bij neer: Louwes is gewoon de dader. Hij liegt en manipuleert de media.”
  Ik raad deze persoon of personen aan ergens anders te gaan schelden, bijv. op anonieme scheld-sites zoals Murder…she wrote. U komt bij mij terecht in het spam filter, dus u kunt zich de moeite van het mij spammen besparen.

  En… aangezien bovenstaande aansporing niet geholpen lijkt te hebben: het mij steeds met andere namen met spam bestoken zal ook niet helpen. Ik begin me af te vragen of deze persoon of personen misschien bang zijn dat er nieuw onderzoek in de DMZ gedaan zal worden. Dergelijke dingen hebben we ook al zien gebeuren in de Lucia de Berk zaak.

  1. Toch opmerkelijk, grappig wellicht, dat al die spammers niet op mijn bijdrage van 18 mei (durven te) reageren.
   Ik houd het er maar op dat zij niet in hun blinde geloof in Louwes’ schuld aangetast willen worden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s